Plastikk og søppel i verden

Plastikk og søppel i verden

Et stort problem i hele verden som har blitt mer og mer tatt opp i verden er problemet med alt avfallet av plastikk. Problemet har jo for så vidt vært der i mange år allerede, men det er først nå de senere årene at flere og flere rundt omkring i verden har satt fokus på dette problemet. Problemet er meget vanskelig å løse, men det at det blir satt fokus på dette gjør at problemet kan stoppes opp slik at det i hvert fall ikke øker og blir enda større.

Asia

Ikke hele Asia faktisk med sørøst Asia er de største synderne når det gjelder plastikk som havner ut i havet. Og det er nettopp i havet at det største problemet finnes per i dag skal vi tro alt som skrives. Men det er flere enn asiatene som er miljø syndere her. Andre store folkerike land påfører dette problemet mye også. Jeg snakker da om Afrika.

Det som gjør det til et marint problem er at plasten brytes ned i mikropartikler som dermed kan spises av dyrelivet i havet. Og når disse dyrene blir igjen spist av større dyr så forflytter også problemet seg ganske raskt rundt på hele kloden.

I en undersøkelse gjort for få år siden er det kun fem land som står bak over halvparten av all av alt plastforsøplingen som finnes i verdenshavene. De fem landene er Indonesia, Kina, Vietnam, Filippinene og Thailand. Faktisk så mye som 60 prosent av denne typen forsøpling kommer fra disse landene.

Litt mer tall

Snur vi det rundt en annen vei så er det Asia som er den store stygge ulven her. De produserer nesten halvparten av verdens plast, men de står før i overkant av 80 prosent av forsøplingen av plast som havner i havet.

Denne forsøplingen fra alle disse landene gjør at det er mer enn 27 ganger så mye av disse mikropartiklene i havet rundt Øst Asia enn noe annet sted i verden.

Denne undersøkelsen gjort i 2016 forteller også at legger man sammen alle markeder som selger fisk i Indonesia og i California i USA så har mer enn hver fjerde av disse fiskene plastpartikler i sin mage.

Noe bedring

Bedring på problemet er kanskje ikke det riktige ordet å bruke da problemet er gigantisk. Men jeg vet jo at Norge har gått i fronten på dette prosjektet og jobber hardt for å hjelpe til å minske dette problemet inn i fremtiden. Men heldigvis er det andre land som også hjelper til.

I Thailand har det dukket opp flere organisasjoner de siste årene som går foran for å få ryddet strandlinjer og strender for søppel og plast. Det er også blitt arrangert sammenkomster av mennesker som går i front og hjelper til å rydde på flere steder. Kanskje først og fremt i nærområdene der de bor eller holder til.

Noe bedring

Forretninger som 7-11 og andre kjeder i Thailand har også innført plastikkpose frie dager. Når problemet har blitt så stort som dette allerede er så er slike tiltak velkomne og alt vil bidra inn i fremtiden for å gjøre verden til et bedre sted for våre etterkommere!

© 2021 N-M-A