Dag: 9. juli 2021

Litt uhøytydelig om stereotyper
Litt uhøytydelig om stereotyper

Jeg har lyst til å reflektere litt over stereotyper, og da tenker jeg spesielt på stereotyper i forhold til ulike nasjoner. En stereotype kan defineres som en inngrodd og ofte unyansert framstilling av en bestemt gruppe mennesker. Jeg vil derfor advare på forhånd at disse framstillingene kan være urettferdige, og jeg tenker å reflektere ganske […]

Se mer

© 2021 N-M-A