Dag: 20. september 2019

Norsk valuta ute i verden

Hva er det so egentlig skjer her i verden. Det skjer veldig mye rart som i hvert fall jeg ikke klarere helt å fatte årsaken til. Nå er det først og fremst valuta og prisene på de valutaene som sies at nesten styrer verdensøkonomien jeg først og fremst tenker på. Den norske kronen er jo […]

Se mer

© 2020 N-M-A